Anestesisjuksköterska Karolinska Sjukhuset

Tjänstgöring på ortopedisk operationsenhet med anestesiologiskt omhändertagande. Tjänstgöring enl schema kväll och helg. 3 st t.o.m 3/11. Tillbaka