Allmänsjuksköterska till Specialistansluten hemsjukvård (SAH Norduppland) Akademiska sjukhuset

I Tierp bedriver geriatriken specialiserad palliativ hemsjukvård (SAH) för svårt sjuka patienter i livets slutskede med komplex symtombild och/eller medicinska behov som den kommunala hemsjukvården kan ha svårt att tillgodose.

Teamet består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut och kurator. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt alla dagar i veckan. Övrig personal i teamet finns i tjänst kontorstid måndag-fredag. Läkare finns tillgänglig per telefon jourtid. SAH Norduppland tar emot remisser på patienter i alla åldrar.

Upptagningsområdet för SAH Norduppland omfattar Tierps kommun, Östhammars kommun, Älvkarleby kommun samt Norra Heby. Patienter inskrivna i SAH Norduppland bereds alltid en medicinsk sviktplats på geriatriken i Tierp eller Närvårdsenheten i Östhammar om behov uppstår. Barn/ungdomar har sviktplats på Barnsjukhuset i Uppsala.

Minst tre års erfarenhet som sjuksköterska.

B-körkort är ett krav. Van att arbeta självständigt. Kunna arbeta ensam i patientens hem i komplicerade situationer. God kunskap om palliativ vård och förmåga att bemöta patienter och närstående på ett professionellt sätt.

Journalsystem CosmicTillbaka